286.000.000₫ 440.000.000₫

Ổn Áp Robot 3 Pha...

35%

218.000₫ 243.000₫

BỘ BẢO VỆ SỐC ĐIỆN...

10%

790.000₫ 930.000₫

Biến Thế tự ngẫu ROBOT...

15%

468.000₫ 520.000₫

Biến Thế tự ngẫu ROBOT...

10%

1.054.000₫ 1.240.000₫

Biến thế 1kva Robot vuông...

15%

8.120.000₫ 11.600.000₫

Máy Làm Mát Robot RB420ED

30%

5.950.000₫ 8.500.000₫

Máy Làm Mát Robot RB250ES

30%

5.320.000₫ 7.600.000₫

Máy Làm Mát Robot RB220E

30%

4.890.000₫ 6.980.000₫

Máy Làm Mát Robot RB130ES

30%

5.530.000₫ 7.900.000₫

Máy Làm Mát Robot RB200E

30%

620.000₫ 730.000₫

Biến thế 1kva Robot vuông...

15%

171.000₫ 190.000₫

BỘ TRỄ BẢO VỆ THIẾT...

10%

6.405.000₫ 9.150.000₫

Máy Đổi Điện DC-AC Robot...

30%

3.416.000₫ 4.880.000₫

Máy Đổi Điện DC-AC Robot...

30%

2.765.000₫ 3.950.000₫

Máy Đổi Diện DC-AC Robot...

30%

3.416.000₫ 4.880.000₫

Máy Đổi Điện DC-AC Robot...

30%

2.765.000₫ 3.950.000₫

Máy Đổi Điện DC-AC Robot...

30%

928.000₫ 1.160.000₫

Ổn Áp Role RoBot 600VA...

20%

848.000₫ 1.060.000₫

Ổn Áp Role Robot 600VA...

20%

792.000₫ 990.000₫

Ổn Áp Role Robot 350VA...

20%

688.000₫ 860.000₫

Ổn Áp Role Robot 350VA...

20%

2.602.000₫ 3.470.000₫

Sạc Tự Động Robot 30A...

25%

2.160.000₫ 2.880.000₫

Sạc Tự Động Robot 30A

25%

2.265.000₫ 3.020.000₫

Sạc Tự Động Robot 15A...

25%