Thiết bị điện – Robot Chính Hãng

450.000₫ 750.000₫

Biến Thế tự ngẫu ROBOT 600VA

40%
40%

2.394.000₫ 3.990.000₫

Sạc Tự Động Robot 30A

40%
40%

1.794.000₫ 2.990.000₫

Sạc Tự Động Robot 15A

40%
40%

8.004.000₫ 13.340.000₫

Sạc Tăng Giảm Robot 100A

40%
40%

4.314.000₫ 7.190.000₫

Sạc Tăng Giảm Robot 50A

40%
40%

2.580.000₫ 4.300.000₫

Sạc Tăng Giảm Robot 30A

40%

1.224.000₫ 2.040.000₫

Sạc Tăng Giảm Robot 20A (12-24VDC)

40%

1.092.000₫ 1.820.000₫

Sạc Tăng Giảm Robot 20A 12VDC

40%

954.000₫ 1.590.000₫

Sạc Tăng Giảm Robot 10A (12-24VDC)

40%

762.000₫ 1.270.000₫

Sạc Tăng Giảm Robot 10A (12VDC)

40%

1.698.000₫ 2.830.000₫

Biến Thế Cách Ly Robot 2KVA

40%

870.000₫ 1.450.000₫

Biến Thế Cách Ly Robot 1KVA

40%